Gà ri luộc/hấp/rang muối-duoc-ban-tai-Lẩu Mẹt - Gà Ri - Cá Sông - Tổ Chức Sự Kiện
Gà ri luộc/hấp/rang muối-duoc-ban-tai-Lẩu Mẹt - Gà Ri - Cá Sông - Tổ Chức Sự Kiện
1/2